99 Esmaül Hüsna

99 Esmaül Hüsna

99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatlarını tanımlayan 99 ismi vardır. Dua ederken bu isimlerin şefaatiyle istemek dileğimizi daha makbul bir hale getirir. Aynı zamanda bu isimleri ezberleyip bunlarla iman edenin cennete gireceği, peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. 99 Esmaül Hüsnanın hepsi "Azam, yani büyük isimlerdir. Sadece Yüce Allah'ın zatına mahsus olan 99 Esmaül Hüsna, başka bir varlık için kullanılması caiz değildir.

99 Esmaül Hüsna ve Anlamları:

1. Allah: O'nun zat ve özel ismidir.

2. Er-Rahman: Dünyada tüm mahlukata merhamet eden.

3. Er-Rahim: Ahirette yalnızca mü'minlere acıyan, merhamet eden.

4. El-Melik: Herşeyin yegane sahibi.

5. El-Kuddüs: Her türlü çirkin ve ayıplardan uzak, tertemiz.

6. Es- Selam: Acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan.

7. El-Mü'min: Yarattıklarına güven veren.

8. El-Müheymin: Kullarının tüm yaptıklarını bilen, koruyan.

9. El-Aziz: Üstün, şerefli, değerli olan.

10. El-Cebbar: Yapılmasını istediği şeyi dilediğinde zorla yaptıran.

11. El-Mütekebbir: Herşeyden münezzeh, pek yüce.

12. El-Halık: Herşeyi yaratan

13. El-Bari: Yaratan ve yarattıklarını örneği olmadan icat eden.

14. El-Musavvir: Yarattıklarına şekil ve özellik veren.

15. El-Gaffar: Çok bağışlayan, affeden.

16. El-Kahhar: Her zaman galip gelen.

17. El-Vehhab: Karşılıksız nimet veren.

18. Er-Rezzak: Bol nimet veren, manevi ve maddi rızık veren.

19. El-Fettah: En adil hüküm veren ve iyilik kapılarını açan.

20. El-Alim: Bilgisinin sınırı olmayan.

21. El- Kabid: Dilediğine rızkı daraltan.

22. El-Basit: Dilediğinin rızkını genişleten.

23. El-Hafid: Dilediğini şeref ve itibar yönünden alçaltan.

24. Er-Rafi: Müminlerin; itibar ve şereflerini arttıran.

25. El-Muizz: Güç, izzet ve şeref veren.

26. El-Müzill: Zelil eden, alçaltan ve boyun eğdiren.

27. Es-Semi: Herşeyi en iyi işiten.

28. El-Basir: Herşeyi aydınlık ve karanlıkta gören

29. El-Hakem: Hüküm veren.

30. El-Adl: Adil, insaflı.

31. El-Latif: Yarattıklarına yumuşak davranan.

32. El-Habir: Herşeyden haberdar olan

33. El-Halim: Çok sakin, hemen öfkelenmeyen.

34. El-Azim: Pek ulu, büyük, yüce.

35. El-Gafur: Çok affeden ve bağışlayan.

36. Eş-Şekur: İbadet eden kullarının mükafatlarını veren.

37. El-Aliyy: Şanı, kudreti yüce olan.

38. El-Kebir: Her bakımdan pek yüce, ulu.

39. El-Hafız: Varlıkları yok olmaktan koruyan.

40. El-Mukit: Herşeye gücü yeten, rızık ve mükafat veren.

41. El-Hasib: İnsanları sorgulayan, hesaba çeken.

42. El-Celil: Kudretli ve azamet sahibi.

43. El-Kerim: İhasanı bol olan.

44. Er-Rakib: Bütün varlıkların her yaptığını bilen.

45. El-Mucib: Duaları kabul eden, sıkıntıları gideren.

46. El-Vasi: ilim ve merhameti ile herşeyi kuşatan.

47. El-Hakim: Hikmet sahibi.

48. El-Vedud: Müminleri çok seven ve çok sevilen.

49. El-Mecid: Çok şerefli ve itibarlı.

50. El-Bais: Ahiret günü ölüleri dirilten.

51. Eş-Şehid: Herşeyi bilen, gören.

52. El-Hak: Varlığı daima sabit olan.

53. El-Vekil: Güvenilen, yardım eden.

54. El-Kaviyy: Herşeye gücü yeten.

55. El-Metin: Zafiyeti ve gevşekliği olmayan.

56. El-Veli: Görüp gözeten, yardım eden.

57. El-Hamid: Övgüye layık olan.

58. El-Muhsi: Olup biten herşeyi bilen, koruyan.

59. El-Mübdi: Varlıkları ilk kez yaratan.

60. El-Muid: İnsanları öldükten sonra yeniden yaratan.

61. El-Mümit: Varlıkların hayatlarına son veren.

62. El-Muhyi: Varlıklara hayat veren, öldükten sonra dirilten.

63. El-Hayy: Ezeli ve ebedi olan.

64. El-Kayyum: Herşeyin varlığı kendisine bağlı olan.

65. El-Vacid: Hiçbirşeye muhtaç olmayan.

66. El-Macid: Kerem ve lütfu bol olan.

67. El-Vahid: Eşi ve benzeri bulunmayan.

68. Es-Samed: Dosdoğru, adil ve güvenilir.

69. El-Kadir: Herşeye gücü yeten.

70. El-Muktedir: İstediğini dilediği gibi yapan.

71. El-Mukaddim: İstediğini öne alan.

72. El-Muahhir: İstediğini geriye alan.

73. El-Evvel: Başlangıcı ve sonu olmayan.

74. El-Ahir: Ebedi ve baki olan.

75. El-Zahir: Varlığı herşeyden aşikar.

76. El-Batın: Herşeyin iç yüzünü bilen.

77. El-Vali: Herşeyi gözeten, idare eden.

78. El-Müteali: Her türlü noksanlıktan, kusurlardan uzak.

79. El-Berr: İyilik eden, çok şefkatli.

80. Et-Tevvab: Tevbeleri sürekli kabul eden.

81. El-Müntekim: Suçluları cezalandıran.

82. El-Afüvv: Çok affedici.

83. Er-Rauf: Çok acıyan.

84. Malikül Mülk: Mülkün tek sahibi.

85. Zül Celali Vel İkram: Azameti, ikram ve ihsanı bol.

86. El-Muksit: Hakla hükmeden.

87. El-Cami: Kıyamette insanları bir araya toplayan.

88. El-Ganiyy: Zengin ve hiçbirşeye muhtaç olmayan.

89. El-Muğni: İnsanlara mal mülk veren, cömert.

90. El-Mani: İstediği herşeye engel olan, yardım eden.

91. Ed-Darr: Zarar veren şeyleri yaratan.

92. En-Nafi: Faydalı şeyleri yaratan.

93. En-Nur: Aydınlatıcı, ışık veren.

94. El-Hadi: Hidayet veren.

95. El-Bedi: Hiçbir numunesi olmadan çeşitli şeyleri yaratan.

96. El-Baki: Varlığı sürekli olan, ebedi

97. El-Varis: Bütün varlıkların sahibi.

98. Er-Reşid: Her işinde isabetli olan.

99. Es-Sabur: Çok sabırlı olan.
Son Güncelleme : 11.04.2021 10:17:18
99 Esmaül Hüsna ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

99 Esmaül Hüsna Yorumları

şifre Kırmızı sayı

4 Yorum Yapılmış "99 Esmaül Hüsna"
teşekkürler allah razı olsun ödevim vardı gerçi müzüktende ödev var
Adım Neee . 25.04.2018
CEVAP YAZ
TEŞEKKÜRLE ÖDEVİMİ YAPMAMA ÇOK YARDIMCI OLDU
Zeynep Güney Kiho 7a . 17.07.2018
CEVAP YAZ
ne güzel isimleri var yüce allahın
Yavuz Selim Hikmet . 17.07.2018
CEVAP YAZ
çok kolay ben ezberledim 2 dakikada
Zehra . 28.02.2018
CEVAP YAZ
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düz...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmey...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah’ın ismi şerifle...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklarda...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahm...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.Allah ...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini ...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Muktediru, ...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yin...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022