Esmaül Hüsna Şifa

Esmaül Hüsna Şifa

Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavisi yanında manevi güce ihtiyaç duyarız.İşte o manevi gücü Esmaül Hüsna dır Allah azze ve celle kendini şöyle tanıtır o yaratandır var eden varlığa şekil veren yüce Allah'tır en güzel isimler (Esmaül Hüsna) ona mahsustur.
Allah c(c) 99 ismi kudretinin farklı şekilde tecellisidir bir dilekte bir istekte bulunacağımız zaman Allah'ın(cc) ismiyle dua eder Şifa buluruz biiznillah

 • Tansiyon hastalığı için El-Hafid
 • Göz siniri hastalığı için Ez-Zahir
 • Göz damarları için El-Müteal
 • Göz değmesi ve nazar için El-Kavi
 • Romatızma hastalığı için El-Müheymin
 • Rahim hastalığı için El-Halik
 • Pankreas ve şeker hastalığı için El-Bari
 • Barsak hastalığı için Es-Sabur
 • Böbrek hastalığı için El-Hayy
 • Mide hastalığı için Er-Rezzak
 • Göz hastalığı için En-Nur, El-Basir,El-Vehhab
 • Guatır hastalığı için El-Cebbar
 • Migren hastalığı için El-Gani
 • Sinir hastalığı için El-Muğni
 • Kalp damar hastalığı için El-Vahap
 • Kalp hastalığı için En-Nur
 • Saçtaki kepek için Celle Celalühü
 • Diz hastalığı için Er-Raûf
 • Kemik hastalığı için En-Nafi
 • Akciğer hastalığı için Er-Razık
 • Idrar kesesi hastalığı için El-Hadi
 • Yağ kes karaciğer hastalığı için En-Nafi
 • Prostat hastalığı için Er- Reşat
 • Bacak hastalığı için Er-Rafı
 • Burun hastalığı için El-Latif,El-Ğani
 • Kanser için Celle Celalühü
 • Atardamar ve omurga hastalığı için El-Cabbar
 • Kalp kasları için Er-Rezzak
 • Adale hastalığı için El-Kavi
 • Saç hastalığı için El-Bedi
 • Kulak hastalığı için Es-Semi
 • Sağlıklı bir ömür geçirmek için El-Vasi
 • Iyi ve güzel bir idareci olabilmk için El-Vali
 • Yeni güzel bir iş kurmak için El-Hakim
 • Küslerin barışmak için El-Cami
 • Bolluk, bereket için El-Hamid
 • Bedenen güçlü olması için El-Kaviy
 • Sevmek ve sevilmek için El-Vedud
 • Daima yükselmek için El-Mukaddim
 • Birilerinin elinden tutması için El-Veli
 • Her meselenin çözümlenebilmesi için Ez-Zahir
 • Birilerine iyilik yapmak için El-Latif
 • İlim ve insanımızın artması için El-Alim
 • Cesur ve atılgan olabilmek için El-Kahhar
 • Alacaklarınızı tahsil etmek için El-Bâis
 • Hafızanızın kuvvetlenmesi için El-Habir
 • İzzet ve şerefinizin artması için El-Mecid
 • Ağır hastalıklardan korunmak için El-Mümin
 • İkna kabiliyetinizin yükselmesi için El-Azim
 • Kaybettiğimiz bir şeyi bulmak için El-Macid
 • Üzüntü ve Sıkıntılardan kurtulmak için El-Halik
 • Yaşadığı sürece neşeli ve enerjik olmak için El Hayy
 • Işlerinizde daha başarılı olmak için El muhyi
 • Kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için Er Reşit
 • Kötü birinin uzaklaştırılması için El muahhir
 • Zekanızın daha kuvvetli olması için El Muhsi
 • Hedeflerinize ulaşmak için El Musavvir
 • Herhangi bir konuda haklı olduğumuzu ispat etmek için el hakem
 • Başladığımız bir işi başarıyla sonuçlandırmak için El vekil
 • Başkalarının gücü karşırşısında zayıf olmamak için El Müzill
 • Başkalarının duygularını ve düşüncelerini iyi anlamak için El müheymin
 • Size zararı dokunacak kişilerin uzaklaşması için Ed Darr
 • Insanlar arasında alnı açık Başı Dik gezmek için El-Hasib
 • Küs olduğunuz arkadaşınızla barışmak için Celle Celalühü
 • Merhametli ve şefkatli olmak için Er Rahman,Er-Rahim
 • Sizde olan bir eksikliğin tamamlanması için El cebbar, El Mukit
 • Maddi manevi anlamda güçlü olmak için El-Metin
 • Çocuklarımızın sizın sözünüzü dinlemesi için El -Hadi
 • Kariyer yapmak için Er-Rafi
 • Isteklerinizin kabul olması için El-Mucib
 • Insanlardan saygı hürmet görmek için El-Kebir
 • Elinizdeki şeyi muhafaza etmek için Er-Rakib
 • Elinizdeki fırsatları değerlendirmek için El-Muid Sansımızın açılması için Eş-Şekur
 • Değerli kişilerin sizi sevmesi için El-Veli
 • Eşinizle aranızın iyi olması için El Muksit
 • Olmadık yerden başınıza felaketlerin gelmemesi için El- Mani,Es-Selam
 • Maddi ve manevi anlamda sıkıntıya düşmemek için El-Ğani, El-Nafi
 • Yaptırmak istediğiniz işinizin kolaylıkla olması için El-Rezzak
Son Güncelleme : 09.04.2021 01:20:23
Esmaül Hüsna Şifa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Esmaül Hüsna Şifa Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Şifa"
Merhaba arkadaşlar. Ben uzun süredir sindirim sorunları yaşamaktayım. Bunun için bir çok ilaç kullandım fakat bir türlü sonuç alamadım. Sanırım benim sorunum biraz stres kaynaklı olsa gerek. Geçenlerde bir arkadaşım Esmaül Hüsna şifa konusundan bahsetti. Ama çok detaylı konuşmadık. Acaba bana bu konuda bilgi verirmisiniz. Teşekkür ederim.
Abdullah . 04.11.2018 19:21:28
CEVAP YAZ
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düz...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmey...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah’ın ismi şerifle...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklarda...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahm...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.Allah ...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini ...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Muktediru, ...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yin...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022