Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı
21 Haziran 2024

Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna İsimleri:

Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlama olup, "Allah'ın güzel isimleri" anlamına gelir. Allah'ın isimleri tevfikîdir, yani bu isimler yalnızca ayet ve hadislerde geçtiği şekliyle zikredilir ve rastgele isimlerle kullanılamaz.

Kur'an-ı Kerim'de Esmaül Hüsna

Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde Esmaül Hüsna (Allah'ın güzel isimleri) ile ilgili şöyle buyurulur:

 • "En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleri ile dua edin ve O'nun isimleri hakkındaki gerçeği çarpıtanları bırakın." (A'raf-180)
 • "De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Hangisi ile çağırırsanız çağırın nihayet en güzel isimler O'nundur." (İsra-110)
 • "Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur." (Taha-8)
 • "O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Haşr-24)

Esmaül Hüsna ile İlgili Hadisler

Esmaül Hüsna ile ilgili hadislerde şöyle buyrulmuştur:

 • "Gerçekte Allah'ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Kim O'nu sayarsa cennete gider. Allah tektir, teki sever." (Buhari, Müslim)

Esmaül Hüsna, Allah'ın 99 güzel ismini içerir. Bu isimlerin bazıları şunlardır:

 • Allah (C.C)
 • Er-Rahmân
 • Er-Râhim
 • El-Melik
 • El-Kuddûs
 • Es-Selâm
 • El-Mümin
 • El-Müheymin
 • El-Azîz
 • El-Cebbâr
 • El-Mütekebbir
 • El-Hâlık
 • El-Bâri
 • El-Musavvir
 • El-Gaffâr
 • El-Kahhâr
 • El-Vehhâp
 • Er-Rezzâk
 • El-Fettâh
 • El-Alîm
 • El-Kâbid
 • El-Bâsıt
 • El-Hâfıd
 • Er-Râfi
 • El-Mu'îz
 • El-Müzil
 • Es-Semi
 • El-Basîr
 • El-Hâkem
 • El-Adl
 • El-Latif
 • El-Habîr
 • El-Halîm
 • El-Azîm
 • El-Gafûr
 • Eş-Şekûr
 • El-Aliyy
 • El-Kebîr
 • El-Hafîz
 • El-Mukît
 • El-Hasîb
 • El-Celîl
 • El-Kerîm
 • Er-Rakîb
 • El-Mucîb
 • El-Vâsi
 • El-Hakîm
 • El-Vedûd
 • El-Mecîd
 • El-Bâis
 • Eş-Şehîd
 • El-Hakk
 • El-Vekîl
 • El-Kaviyy
 • El-Metîn
 • El-Veliyy
 • El-Hamîd
 • El-Muhsî
 • El-Muîd
 • El-Muhyî
 • El-Mümît
 • El-Hayy
 • El-Kayyûm
 • El-Vâcid
 • El-Macîd
 • El-Vâhid
 • Es-Samed
 • El-Kâdir
 • El-Muktedir
 • El-Mukaddim
 • El-Muahhir
 • El-Evvel
 • El-Ahîr
 • El-Zâhir
 • El-Bâtın
 • El-Vâli
 • El-Müteâli
 • El-Berr
 • Et-Tevvâb
 • El-Müntekim
 • El-Afûvv
 • Er-Raûf
 • Mâlik-ül Mülk
 • Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm
 • El-Muksit
 • El-Câmi
 • El-Ganiyy
 • El-Mugnî
 • El-Mâni
 • Ed-Dârr
 • En-Nâfi
 • En-Nûr
 • El-Hâdi
 • El-Bedî
 • El-Bâkî
 • El-Vâris
 • Er-Reşîd
 • Es-Sabûr

Esmaül Hüsna ile Dua ve İstekte Bulunma

Esmaül Hüsna isimleri ile dua edenlerin istek ve dualarının kabul olunacağı, her türlü hastalık, musibet ve beladan kurtulunacağı söylenmekte ve bilinmektedir. Örneğin; rızk ve geçim sıkıntısından kurtulmak için "Er-Rezzâk", "El-Kerîm"; günahların bağışlanması için "Er-Rahman", "Er-Rahim"; zalimleri ve düşmanları cezalandırması için "El-Kahhâr", "El-Müntekim" isimleri ile dua edilmelidir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

Editörün Seçtiği

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih

Haber Bülteni

Popüler İçerik

El Kerim İsmi ve Özellikleri

El Kerim İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Güncel

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

Güncel

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Güncel

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

El Vedud İsmi ve Özellikleri

El Vedud İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri