Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma
22 Haziran 2024

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esma-ül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri anlamına gelir. Allah Teâlâ'nın (C.C.) isimlerini ezberlemek, manalarını düşünmek ve anlamak, bu isimleri zikretmek Allah katında büyük bir mükafat sağlar. Ayrıca, bu isimleri belirli sayılarda okumanın da birçok fazileti ve sırrı vardır.

Esmaül Hüsna'nın Önemi

Esmaül Hüsna'nın önemine ilişkin Kur'an ayetleri ve hadisler bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette, mealen; "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr Suresi; 24) buyrulmaktadır. Diğer bir ayette ise; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunur (A'raf Suresi; 180).

Esmaül Hüsna'nın manalarını idrak ederek okuyan ve bu isimlerle Allah'ı zikreden kişi, Allah'ın cennetine girer. Allah'ın isimleri tevkifidir; yani Allah hakkında yalnızca ayet ve hadislerde zikredilen ve kullanılması müsaade edilen isimler kullanılabilir.

Esma-i Hüsna ile İlgili Hadisler

Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste şöyle buyrulmuştur: "Allah'ın 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri ezberlerse, inanır ve ezberden okursa, Allah'ın cennetine girer."

Şahı Nakşibend Hz. bu hadis ile ilgili şöyle demiştir: "Bu hadis-i şerifte geçen 'ahsa' kelimesi sayma anlamına gelir. Başka bir anlamı ise bu isimleri öğrenip bilmektir. Bir diğer anlamı ise bu isimlerin gerektirdiği şekilde amel etmektir." Mesela: "Rezzak" ismini zikrettiği zaman, rızkı için endişe duymaz. "Mütekebbir" ismini zikrederken, Allah'ın azamet ve büyüklüğünü düşünmelidir.

Allah'ın 99 İsim ve Anlamları

 • Allah: Her şeyin gerçek mabudu.
 • Er-Rahman: Dünyada her kuluna karşı merhametli.
 • Er-Rahim: Ahirette sadece mümin kuluna karşı merhametli.
 • El-Melik: Her şeyin hâkimi, bütün kainatın hükümdarı.
 • El-Kuddüs: Her türlü kötülük ve eksikliklerden uzak.
 • Es-Selam: Selamete ulaştıran, selamette olan.
 • El-Mümin: İman eden kulunu koruyan.
 • El-Müheymin: Gözetici ve kollayıcı.
 • El-Aziz: Mağlubiyet bilmeyen, her şeye galip.
 • El-Cebbar: Dilediğini zorla yaptıran.
 • El-Mütekebbir: Büyüklük ve ululukta tek olan.
 • El-Halik: Her şeyi yerli yerince yaratan.
 • El-Bari: Bir örnek ve emsale ihtiyaç duymadan yaratan.
 • El-Musavvir: Şekil verici, tasvir eden.
 • El-Gaffar: Günahları affedici.
 • El-Kahhar: İsyancıları kahreden.
 • El-Vehhab: Karşılıksız veren.
 • Er-Rezzak: Rızık ihsan eden.
 • El-Fettah: Hayır kapılarını açan.
 • El-Alim: Her şeyi çok iyi bilen.
 • El-Kabid: Ruhları kabzeden, sıkan, daraltan.
 • El-Basit: Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan.
 • El-Hafid: Aşağıya indiren, alçaltan.
 • Er-Rafi: Dereceleri yükselten.
 • El-Muiz: İzzet veren ve yükselten.
 • El-Muzill: Alçaltan, zillet veren.
 • Es-Semi: Her şeyi işiten.
 • El-Basir: Her şeyi gören.
 • El-Hakem: Nihai hükmü veren.
 • El-Adl: Çok adaletli.
 • El-Latif: Lütuf sahibi.
 • El-Habir: Her şeyin gizlisinden haberdar olan.
 • El-Halim: Hemen ceza vermeyen.
 • El-Azim: Sonsuz büyük.
 • El-Ğafur: Bağışlayıcı, örten.
 • Eş-Şekür: Yapılan şükrün karşılığını bolca veren.
 • El-Aliyy: Yükseklikte sonsuz, yüce.
 • El-Kebir: Mutlak büyük.
 • El-Hafız: Koruyucu, gözeten.
 • El-Mukit: Bütün canlıların gıdasını veren.
 • El-Hasib: Hesaba çeken.
 • El-Celil: Hiçbir şey kendisine denk olmayan.
 • El-Kerim: Keremi ve bağışı bol olan.
 • Er-Rakib: Bakıp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen.
 • El-Mucib: Duaları kabul eden.
 • El-Vasi: İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olan.
 • El-Hakim: Hüküm ve hikmet sahibi.
 • El-Vedud: Sonsuz sevgiye layık olan.
 • El-Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan.
 • El-Bais: Öldükten sonra dirilten.
 • Eş-Şehid: Bilinenin ve bilinmeyenin şahidi.
 • El-Hak: Zatı vacip olup varlığı gerçek olan.
 • El-Vekil: Her şeye vekil.
 • El-Kaviy: Çok kuvvetli.
 • El-Metin: Çok sağlam.
 • El-Veliyy: Dostlarına yardım eden.
 • El-Hamid: Hamd edilen, övülen.
 • El-Muhsi: Her şeyin sayısını bilen.
 • El-Mübdi: Maddesiz ve örneksiz yaratan.
 • El-Muid: Öldükten sonra tekrar dirilten.
 • El-Muhyi: Hayat veren, dirilten.
 • El-Mümit: Öldüren, ölümü yaratan.
 • El-Hayy: Her zaman diri.
 • El-Kayyum: Her şeyi ayakta tutan.
 • El-Vacid: En zengin olan, istediğini istediği zaman bulan.
 • El-Macid: Nimetleri ve ihsanı sonsuz olan.
 • El-Vahid: Tek ve eşsiz.
 • Es-Samed: Muhtaç olunan, ihtiyaçsız.
 • El-Kadir: Kudret sahibi.
 • El-Muktedir: Her şeye gücü yeten.
 • El-Mukaddim: Dilediğini öne geçiren.
 • El-Muahhir: Dilediğini sona erteleyen.
 • El-Evvel: Varlığının başı olmayan.
 • El-Ahir: Varlığının sonu olmayan.
 • Ez-Zahir: Kati delillerle bilinen.
 • El-Batın: Gizli.
 • El-Berr: Bütün iyiliğin ve güzelliğin sahibi.
 • El-Vali: Kainatın tek yöneticisi.
 • El-Müteali: Yüceler yücesi.
 • Et-Tevvab: Kullarının tövbesini kabul eden.
 • El-Müntekim: Suçların karşılığını veren.
 • El-Afuvv: Bağışlayan.
 • Er-Rauf: Çok şefkat ve merhamet sahibi.
 • El-Malikü'l Mülk: Mülkün ebedi sahibi.
 • Zü'l Celali ve'l İkram: Büyüklük ve kerem sahibi.
 • El-Muksit: Adaletle hükmeden.
 • El-Cami: Varlıkları bir araya toplayan.
 • El-Ganiy: Çok zengin.
 • El-Muğni: İstediğini zengin eden.
 • El-Mani: Dilediğini engelleyen.
 • El-Bedi: Örneksiz ve emsalsiz alemler yaratan.
 • Ed-Dar: Dilediğine bela veren.
 • En-Nafi: Dilediği kullarına fayda veren.
 • En-Nur: Alemleri nurlandıran, aydınlatan.
 • El-Hadi: Hidayete erdiren.
 • El-Baki: Varlığının sonu olmayan.
 • El-Varis: Bütün servetlerin gerçek sahibi.
 • Er-Reşid: Hayra davet eden.
 • Es-Sabur: Çok sabırlı.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

El Halim İsmi ve Özellikleri

El Halim İsmi ve Özellikleri

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları

Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Güncel

İsm-i Azam Nedir

İsm-i Azam Nedir

Güncel

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Kerim İsmi ve Özellikleri

El Kerim İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna