Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Esmaül Hüsna Ezberleme

Esmaül Hüsna Ezberleme

Esmaül Hüsna Ezberleme; Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri demektir. Allah'ı Teâlâ'nın (C. C.) isimlerini ezberleyip, manasını düşünüp, anlayarak, Esmaları okumanın Allah katında, çok büyük bir mükafatı vardır. Ayrıca sayısınca okumanın da birçok fazilet ve esrarı vardır.

Esmaül Hüsna'nın önemi; Esmaül Hüsna'nın önemine ilişkin Kur'an ayetleri ile hadisler aşağıda verilmiştir.

Kur'an'ı Kerimin bir ayeti kerimesinde, mealen; "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr Suresi; 24) buyurulmaktadır. Diğer bir ayette ise; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunur. (A'raf Suresi; 180)

Esmaül Hüsna'nın: Kim bu isimleri “Esma-ül Hüsna'yı” manalarını idrak ederek okursa, bunlarla Allah'ı (C. C.) zikrederse; Cennetine girer.

Allah'ın isimleri tevkifidir. Anlaşılacağı üzere, Allah hakkında ancak ayet ve hadislerde zikr edilen ve okunmasına müsaade edilmiş isimler kullanılır. Rastgele isim söylenemez.

Esma-İ Hüsna ile İlgili Olarak Buhari ve Müslim'de


(Allah'ın 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri ezberlerse, inanır da ezber okursa, Allah'ın cennetine gider) buyurdu.

Kim bu isimlerin; Esma-i Hüsna'nın, manalarını anlayarak okur, bunlarla Allah'ı zikrederse Allah'ın cennetine gider. "

Şahı Nakşıbend Hz. Bu hadis ile ilgili şöyle demiştir:(Bu hadis'i şerif' teki Ahsa kelimesi sayma anlamına gelir. Başka bir anlamı ise bu ism-i şerifleri öğrenip, bilmektir. Bir manası da bu esma'nın icabınca amel etmektir.) Mesela: "Rezzak" ismini söylediği zaman, rızıkı için asla endişe duymamaktadır. "Mütekebbir" ismi okursa, Allah'u Teâlâ'nın azamet ve büyüklüğünü düşünmelidir.

Allah'ın 99 İsim ve Anlamları Şunlardır

 • Allah: her şeyin gerçek mabudu.
 • Er-Rahman: dünyada her kuluna karşı merhametli.
 • Er-Rahim: ahirette sadece mümin kuluna karşı merhametli.
 • El-Melik: Her şeyin hâkimi, bütün kâinatın hükümdarı.
 • El Kuddüs: Her türlü kötülük ve eksikliklerden uzak,
 • Es Selam: Selamete ulaştıran, selamette olan.
 • El-Mümin: İman eden kulunu koruyan.
 • El-Müheymin: Gözetici ve kollayıcı.
 • El-Aziz: Mağlubiyet bilmeyen, her şeye galip.
 • El-Cebbar: Dilediğini zorla yaptıran.
 • El-Mütekebbir: Büyüklük ve ululukta tek olan.
 • El-Halık: Her şeyi yerli yerince yaratan.
 • El-Bari: Bir örnek ve emsale ihtiyaç duymadan yaratan.
 • El-Musavvir: Şekil verici tasvir eden.
 • El-Gaffar: Günahları affedici.
 • El-Kahhar: İsyancıları kahreden.
 • El-Vehhab: Karşılıksız veren.
 • Er-Rezzak: Rızık ihsan eden
 • El-Fettah: Hayır kapılarını açan.
 • El-Alim: Her şeyi çok iyi bilen.
 • El Kabıd: Ruhları kabzeden, sıkan, daraltan.
 • El Basıt: Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan.
 • El-Hafid: Aşağıya indiren, alçaltan.
 • Er-Rafi: Dereceleri yükselten.
 • El-Muiz: İzzet veren ve yükselten.
 • El-Muzill: Alçaltan, zillet veren.
 • Es-Semi: Her şeyi işiten.
 • El-Basir: Her şeyi gören.
 • El-Hakem: Nihai hükmü veren.
 • El-Adl: Çok adaletli.
 • El-Latif: Lütuf sahibi.
 • El-Habir: Her şeyin gizlisinden haberdar olan.
 • El-Halim: Hemen ceza vermeyen.
 • El-Azim: Sonsuz büyük.
 • El-Ğafur: Bağışlayıcı, örten.
 • Eş-Şekür: Yapılan şükrün karşılığını bolca veren.
 • El-Aliyy: Yükseklikte sonsuz, yüceltici.
 • El-Kebir: Mutlak büyük.
 • El-Hafız: Koruyucu, gözeten.
 • El-Mukit: Bütün canlıların gıdasını veren.
 • El-Hasib: Hesaba çeken.
 • El-Celil: Hiçbir şey kendisine denk olmayan.
 • El-Kerim: Kerem'i ve bağışı bol olan.
 • Er-Rakib: Bakıp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen.
 • El-Mucib: Duaları kabul eden.
 • El Vasi: İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olan.
 • El Hâkim: Hüküm ve hikmet sahibi.
 • El-Vedud: Sonsuz sevgiye yegâne layık olan.
 • El-Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan.
 • El-Bais: Öldükten sonra dirilten.
 • Eş-Şehid: Bilinenin ve bilinmeyenin şahidi.
 • El-Hak: Zatı vacip olup varlığı gerçek olan.
 • El-Vekil: Her şeye vekil.
 • El-Kaviy: Çok kuvvetli.
 • El-Metin: Çok sağlam.
 • El-Veliyy: Dostlarına yardım eden.
 • El-Hamid: Hamd edilen övülen.
 • El-Muhsi: Her şeyin sayısını bilen.
 • El-Mübdi: Maddesiz ve örneksiz yaratan.
 • El-Muid: Öldükten sonra tekrar dirilten.
 • El-Muhyi: Hayat veren dirilten.
 • El-Mümit: Öldüren, ölümü yaratan.
 • El-Hayy: Her zaman diri.
 • El-Kayyum: Her şeyi ayakta tutan.
 • El-Vacid: En zengin olan, istediğini istediği zaman bulan.
 • El-Macid: Nimetleri ve ihsanı sonsuz olan.
 • El-Vahid: Tek ve eşsiz
 • Es Samed: Muhtaç olunan, ihtiyaçsız.
 • El Kadir: Kudret sahibi.
 • El Muktedir: Her şeye gücü yeten.
 • El Mukaddim: Dilediğini öne geçiren.
 • El Muahhir: Dilediğini sona erteleyen.
 • El Evvel: Varlığının başı olmayan.
 • El Ahir: Varlığının sonu olmayan.
 • Ez Zahir: Kati delillerle bilinen.
 • El Batın: Gizli.
 • El-Berr: Bütün iyiliğin ve güzelliğin sahibi.
 • El-Vali: Kâinatın tek yöneticisi.
 • El-Müteali: Yüceler yücesi.
 • Et-Tevvab: Kullarının tövbesini kabul eden.
 • El-Müntekim: Suçların karşılığını veren.
 • El-Afüvv: Bağışlayan.
 • Er-Rauf: Çok şefkat ve merhamet sahibi.
 • El-Malikü'l Mülk: Mülkün ebedi sahibi.
 • Zül Celali Vel İkram: Büyüklük ve kerem sahibi.
 • El-Muksit: Adaletle hükmeden.
 • El-Cami: Varlıkları bir araya toplayan.
 • El-Ganiy: Çok zengin.
 • El-Muğni: İstediğini zengin eden.
 • El-Mani: Dilediğini engelleyen.
 • El-Bedi: Örneksiz ve emsalsiz alemler yaratan.
 • Ed-Dar: Dilediğine bela veren.
 • En-Nafi: Dilediği kullarına fayda veren.
 • En-Nur: Alemleri nurlandıran aydınlatan.
 • El-Hadi: Hidayete erdiren.
 • El-Baki: Varlığının sonu olmayan.
 • El-Varis: Bütün servetlerin gerçek sahibi.
 • Er-Reşid: Hayra davet eden.
 • Es-Sabur: Çok sabırlı.
Son Güncelleme : 19.01.2024 05:35:05
Esmaül Hüsna Ezberleme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Esmaül Hüsna Ezberleme Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Ezberleme"
Bazı esmaul husna tablolarinda dikkat ettiğim Allah lafzı 1 sayılıyor Vahid isminden Ehad ismi atlaniyor. Allah ismi 100 ve imame 99 ismi kapsayan isim değil midir. Ayrıca Ehad ismi neden atlaniyor.
Templar . 05.11.2019 20:45:38
CEVAP YAZ
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düzgün...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü'nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce ş...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah'ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmeyen ...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Lemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah'ın ismi şeriflerin...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklardan y...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim'in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (Cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz. Muhammed Mustafa (S. A. V) Efendimize ve al ve ashabına olsun.Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (Cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.All...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'm...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Yet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir.Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardırEl-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şekûr...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ: Allah, er Rahmanu, er Rahimu, el Meliku, es Selamu, el Haliku, el Bariu, el Basitu, er Rafiu, el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu, el Celilu, el Baisu, el Muhsi, el Hayyu, el Kadiru, el Muktedir...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced ya da En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yi...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024