Esmaül Hüsna Duaları

Esmaül Hüsna Duaları

Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler bulundurmaktadır. Esmaül-hüsna dualarını sık sık zikrederek dua okuyarak ve Allah'ın isimlerini anarak her türlü müşkülat larımızdan kurtulmamız mümkün. Müşkülatlarınız neyse Allah ı o ismiyle zikretmek yeterli olacaktır. Allah da biz kullarının isteklerini ve yaptığı duaları kabul eder. Bizler sadece Allah a dua ve ibadet ederler. Maddi ve manevi hastalıklarımız için, müşkül ve zorluğu gidermek için dua ederken Esmaül-hüsna duasında bulunan isimlerin birini kullanmak duanın kabulü için bizlere rehber olacaktır.

Esmaül-hüsna dualarının içinde bulunan isimlerinden bazıları şunlardır:

Bismillahirrahmanirrahim
 • Allah: Bu ismi çokça zikreden kişiler insanlar arasında sözü dinlenen bir kişi olur ve haksızlık karşısında güçlü olur.
 • Er-Rahman : 40 gün itikafa girip 1000 defa ya Rahim diye zikrederse kişinin kalp gözü Allah'ın izniyle açılır.
 • Er-Rahim: Devamlı zikretmek merhamet, madde manevi rızka sebep olur. Her gün düzenli olarak 100 kere Ya Rahim diye dua etmek kalbe yumuşaklık verir.
 • El-Melik: Bu ismiyle dua edenler saygı sahibi olmayı, maddi manevi şeylere sahip olmayı sağlar.
 • El-Kuddüs: Günde 170 kere okuyan günahlarından mağfiret bulmak için okunur.
 • Es-Selam: Bu ismiyle dua edilirse kötü niyet ve endişelerden uzak durur, bütün tedirginlikten emin olmak için bu isimle dua edilir.
 • El-Mümin: Namazların ardından bu isimle dua etmek tüm maddi ve manevi kötülüklerden korunmayı sağlar.
 • El-Müheymin: Koruyan ve kollayan anlamına gelen ismiyle zikretmek düşmanların şerrinden ve dünya sıkıntılarından emin olur.
 • El-Aziz: Aziz ismiyle dua etmek fakirlikten kurtulmaya, kimseye muhtaç olmadan yaşamımızı sağlar.
 • El-Cebbar: Bu ismiyle dua etmek ve çokça zikretmek insanı başkaları karşısında güçlü kılar.
 • El-Mütekebbir: Bu ismi şerifle zikretmeye devam eden kişi haram işliyorsa o işten kurtulur.
 • El-Halik: Günlük hayatımızda bolca zikretmek kalbi nurlandırır. Bela ve musibetten korur.
 • El-Bari: Bu ismiyle dua edenin başarılı olmasına ve ağrılarından kurtulmasına yeterli olacaktır.
 • El-Musavvir: Bu isim ile dua etmek istenilen maksatlara ulaşmaya vesile olur. Bağışlanmak için bu isim zikredilir. Bu isimle çok dua etmek öfkeden ve fevri hareketlerden kurtulmaya yardımcı olur.
 • El-Kahhar: Zalimlerin kahrı için Ya Kahhar diye dua edilir.
 • El-Vehhab: Bu ismiyle zikretmek burçlardan kurtulmaya ve nimete kavuşmaya vesile olur.
 • Er-Rezzak: Bok rızık bereketli bir ömür için sabah namazlarından sonra bu isimle dua edilir.
 • El-Fettah: Fettah ismini bolca zikretmek tüm işleri kolaylık verir, kalbi nurlandırır, maddi manevi hayırlara ulaştırır.
 • El-Alim: Her şeyi çok bilen demektir. Her turlu ilim zenginliği için dua edilir.
 • El-Kabıt: Zalimlerin zulmünden ve her şeyin şerrinden kurtulmak için dua da zikredilir.
 • El-Basıt: Gün içerisinde devamlı zikretmek mal ve paranın bereketini sağlar.
 • El-Hafız: Bu ismi devamlı zikreden biri belalardan korunur.
 • Er-Rafi: Bu isimle dua eden kişinin itibarı ve maddiyetı yükselir.
 • El-Muiz: Devamlı zikredenler zillete ve fakirliğe düşmekten kurtulurlar.
 • El-Muzill: Bu isimle dua etmek düşmanların ve zulmedenlerin zelil durumuna düşmesini sağlar.
 • Es-Semi: Edilen duaların kabulü için Allah'ın bu ismi sıkça zikredilir.
 • El-Basir: Bu ismi devamlı anmak kalpleri kötülüklerden arındırır. Gözleri nurlandırır.
 • El-Hakem: Bu isimle zikretmek anlama ve kavramamıza yardımcı olur. Haklı kavgalarında başarı sağlar.
 • El-Adl: Adalet sahibi demektir. Bu isimle dua eden kişi adil olur.
 • El-Latif: Ya Latif diye dua eden kişi maddi manevi iyiliğe kavuşur.
 • El-Habir: Hafızayı genişletmek ve kuvvetlendirmek için bu isimle dua edilir.
 • El-Halim: Her şeye hemen ceza vermeyen. Rabbimizi bu isimle anıp dua etmek günahların affına güzel ahlaklı olmaya vesiledir.
 • El-Azim: Bu isimle zikredildiğinde hastalar şifa bulur. Korkulan şeylerden emin olurlar.
Son Güncelleme : 09.04.2021 15:08:39
Esmaül Hüsna Duaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Esmaül Hüsna Duaları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Duaları"
Esmaül Hüsna da yer alan Allahın isimleri her türlü dilek ve istekte çok etkili dualarımızdır. Her ismin zikir sayısı farklı diye biliyorum. İş bulmak ya da istenilen bir işe girmek için hangi Esmaül Hüsna olunmalıdır?
Siyaset . 29.08.2018
CEVAP YAZ
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düz...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmey...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah’ın ismi şerifle...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklarda...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahm...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.Allah ...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini ...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Muktediru, ...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yin...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022